ادبیات راهنمایی پیشوا
وبلاگ تخصصی و شخصی ادبیات فارسی
1)       برای هر یک از ترکیبات زیر جمله­ ای زیبا بنویسید.

مرغ جان:

خورشید ایمان :

2)       معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید.

طرّار:

سوبسید :

3)       به فارسی روان برگردانید.

مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور.

چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار / شد ملازم از پی آن بردبار

4)       یک متن جذّاب دارای چه ویژگی هایی است ؟

5)       برای تصویر مقابل یک عنوان و چند جمله و یا یک عنوان و یک شبکه­ ی معنایی بنویسید ( انتخاب تصویر توسّط دبیر)

6)       پرورش و آفرینش زیبایی در متن از چه راه­ هایی امکان پذیر است ؟

7)       در باره­ ی یکی از موارد زیر یک بند (حداقل شش جمله ) بنویسید .

از زبان بلبل

کوه آبیدر

آسمان ....

8)       چهار مورد از زیبایی های ادبی ابیات زیر را بیان کنید .

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش   /   حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

عقل حیران شود از خوشه­ ی زرّین عنب    /  فهم عاجز شود از حقّه­ ی یاقوت انار

9)       ویژگی­های رمان را بنویسید .

10)    پیام بیت زیر را در یک بند بنویسید .

هان مشو نومید چون واقف نِه­ ای از سرّ غیب   /     باشد اندر پرده بازی­ های پنهان غم مخور

انشا : انتخاب موضوع به عهده­ ی دبیر با توجّه به محتوای کتاب

 

[ جمعه نوزدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 13:2 ] [ محمد رضا رمضانی ]
درباره وبلاگ

امکانات وب